Doradztwo

Jeśli podjąłeś decyzję o założeniu firmy, to powinieneś zastanowić się jeszcze nad  kwestiami związanymi z prowadzeniem księgowości i rozliczeń Twojej nowej firmy. Musisz rozstrzygnąć między innymi o:

• rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej

• prowadzeniu rozliczeń samodzielnie lub przez wykwalifikowane biuro

• miejscu przechowywaniu dokumentacji

• formie opodatkowania

• ewentualnej lub obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT

• konieczności stosowania kasy fiskalnej

Serdecznie zapraszamy przed wizytą w urzędzie miasta lub gminy lub złożeniem wniosku przez internet spotkać się z nami w celu przedyskutowania powyższych tematów.