Wnioski VZM 1 z załącznikami

O zwrot mogą się ubiegać osoby fizyczne, które dokonały zakupu materiałów budowlanych,

które od dnia 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towaru i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 roku podatkiem VAT.

Zakupy muszą być udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wystawionymi od 1 maja 2004 roku.