Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Biuro zajmuje się rozliczeniem dostaw usług i towarów oraz ich nabyciem w krajach należących do Unii Europejskich.