Opłata środowiskowa

Do ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska zobowiązane są podmioty zgodnie z art.3 pkt. 20 Prawa Ochrony środowiska.

Biuro księgowe sporządza dla każdego przedsiębiorcy ( którego obowiązuje wyżej wymieniona ustawa) wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.