Kadry i płace

Dla tych z Państwa , którzy całość spraw związanych prowadzeniem kadr i płac chcą przekazać do obsługi przez biuro księgowe możemy zaoferować:

• kompleksową obsługę kadrowo-płacową,

• przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• prowadzenie akt osobowych pracowników,

• prowadzenie ewidencji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych,

• prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i zlecanie ich przeprowadzania,

• ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności,

• obsługa zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (przygotowywanie umów, rachunków),

• sporządzenie list płac,

• sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US,

• sporządzenie deklaracji i zaświadczeń dla pracowników,

• prowadzenie sprawozdawczości,

• obliczanie należnych składek ubezpieczeniowych, zaliczek na podatek od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych,

• sporządzenie regulaminów pracy i wynagradzania