Księgi handlowe

Księgi handlowe

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są podmioty, które rozliczają się zgodnie z zasadami podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT) .

Biuro księgowe w ramach umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych oferuje:

• komputerowe prowadzenie księgi rachunkowej tj. księgi głównej, ksiąg i ewidencji pomocniczych w tym ewidencji VAT,

• prowadzenie bieżących rozliczeń z tytułu podatku CIT, PIT, VAT,

• sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończonym roku obrotowym,

• prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową,

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażania,

• reprezentowanie przed ZUS i Urzędem Skarbowym,

• załatwianie wszelkich formalności w ZUS i Urzędzie Skarbowym w ramach udzielonego pełnomocnictwa