Księga przychodów i rozchodów

Biuro księgowe w ramach umowy o prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oferuje:

• komputerowe prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,

• prowadzenie ewidencji VAT,

• prowadzenie aktualnych rozliczeń z tytułu podatku PIT, VAT,

• sporządzanie rozliczeń rocznych,

• prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową,

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażania,

• reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS,

• załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa